Wersja obowiązująca z dnia

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Miłakowie na II sesji zwyczajnej w dniu 30 listopada 2018 r.

Załączniki