Wersja obowiązująca z dnia

Projekt protokołu I sesji inauguracyjnej z 21 listopada 2018 roku

Załączniki