Wersja obowiązująca z dnia

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Miłakowie na I sesji inauguracyjnej w dniu 21 listopada 2018 r.

Załączniki