Wersja obowiązująca z dnia

Wyniki konsultacji projektu uchwały w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Miłakowo z organizacjami pozarządowymi na 2017 r.

Załączniki