Wersja obowiązująca z dnia

Projekt protokołu XLVII sesji zwyczajnej z 18 października 2018 roku

Załączniki