Wersja obowiązująca z dnia

Projekt protokołu XLIV sesji zwyczajnej z 6 września 2018 roku

Załączniki