Wersja nieobowiązująca z dnia

Wzory dokumentów

Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku, prowadzone zostały nowe wzory oferty, umowy i sprawozdania z realizacji zadania publicznego.

Nowe zasady wchodzą w życie z dniem 18 stycznia br., co oznacza, że do ogłoszonych przed tym terminem otwartych konkursów ofert, stosuje się dotychczas obowiązujący druk oferty i pozostałe druki !

Nowe druki będą będą obowiązywały przy konkursach ogłoszonych w 2011 roku.

Poniżej przedstawiamy Państwu nowe wzory:

Wersja nieobowiązująca

Strona może zawierać nieaktualną treść i załączniki. Możesz pozostać na tej stronie lub przejść na wersję z obowiązującą zawartością.