Wersja obowiązująca z dnia

Uchwała Nr XLIII/262/06 z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu rekreacyjno-sportowego w Miłakowie

Załączniki