Wersja nieobowiązująca z dnia

wnioski

 

Wniosek o nadanie numeru doc pdf
Wniosek o dokonanie podziału nieruchomości doc pdf
Wniosek o dzierżawę gruntu doc pdf
Wniosek o sprzedaż lokalu mieszkalnego z zas. komunalnych doc pdf
Wniosek o wydanie opinii doc pdf
Wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagosp. przestrz. doc pdf
Wydanie zaśw. o przeznaczeniu gruntów w planie zagosp. przestrz. doc pdf