Wersja obowiązująca z dnia

Projekt uchwaływ sprawie podziału gminy Miłakowo na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

Załączniki