Wersja obowiązująca z dnia

Projekt uchwały w sprawie podziału Gminy Miłakowo na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Załączniki