Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Zamówienia publiczne - Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Ogłoszono przez Paweł Łapa | wersja archiwalna

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2018 r.

Gmina Miłakowo, zgodnie z art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 1579 ze zm.) przedstawia plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje przeprowadzić w 2018 roku.

Lp.

Przedmiot zamówienia

Rodzaj zamówienia (roboty budowlane, dostawy, usługi)

Przewidywany tryb lub inna procedura udzielenia zamówienia

Orientacyjna wartość zamówienia

Przewidywany termin wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym

1

Budowa chodnika przy ul. Kaszubskiej w Miłakowie wraz z modernizacją istniejącego odcinka chodnika oraz utwardzenie nawierzchni drogi przy ul. Młyńskiej wraz z wykonaniem odwodnienia

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

169.731,71 zł

II kwartał