Wersja obowiązująca z dnia

Projekt protokołu XXXVI sesji zwyczajnej z 20 grudnia 2017 roku

Załączniki