Wersja obowiązująca z dnia

Przyjęcie oświadczenia w sprawie powrotu do nazwiska

PRZYJĘCIE OŚWIADCZENIA W SPRAWIE POWROTU DO NAZWISKA NOSZONEGO PRZED ZAWARCIEM ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO

Opis sprawy

Uprawnienie małżonka rozwiedzionego (żona/mąż) w sprawie powrotu do nazwiska, które nosił/a przed zawarciem małżeństwa.

Wykaz niezbędnych dokumentów i formularzy do wypełnienia

  • podanie
  • dowód osobisty

Wymagane opłaty, forma i miejsce ich wnoszenia

  • 11 zł – inna czynność kierownika USC

 Opłatę należy uiścić w:

  • kasie Urzędu Miejskiego w Miłakowie, ul. Olsztyńska 16
  • lub na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Miłakowie

11 8857 1038 3001 0000 0202 0001

 (tytułem opłata skarbowa)

Terminy składania dokumentów

W ciągu trzech miesięcy od chwili uprawomocnienia się orzeczenia rozwodu.

Miejsce składania dokumentów

Urząd Stanu Cywilnego w Miłakowie

ul. Olszyńska 16

Wniosek należy wnieść osobiście lub za pośrednictwem poczty

Sposób i termin załatwiania

Przyjęcie oświadczenia o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa. Niezwłocznie.

Informacje dodatkowe

Osoby zamieszkałe za granicą mogą złożyć oświadczenie przed polskim konsulem.

Podstawa prawna

  • Art. 59 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 2140 z póź. zm.),
  • Art. 90 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2022 r. poz.1681 z późn. zm.),
  • Art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2236 z późn. zm.)

Załączniki