Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Majątek i finanse - Opinie RIO

Ogłoszono przez Paweł Łapa

Uchwała Nr RIO-IV-0120-365/17 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 1 grudnia 2017 r.

Pozytywne zaopiniowanie możliwości sfinansowania przez Gminę Miłakowo deficytu budżetu w wysokości 1.292.561,56 zł przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2018 rok.