Wersja nieobowiązująca z dnia

Wydawanie aktów stanu cywilnego (wnioski)

Wydanie dokumentów z rejestru stanu cywilnego

Opis sprawy

Kierownik urzędu stanu cywilnego wydaje:

 • odpisy zupełne i skrócone aktów stanu cywilnego,
 • zaświadczenia o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących  wskazanej osoby,
 • zaświadczenia o stanie cywilnym.

Wykaz niezbędnych dokumentów i formularzy do wypełnienia

 • podanie
 • dokument stwierdzający tożsamość osoby uprawnionej do otrzymania odpisu lub zaświadczenia

Wymagane opłaty, forma i miejsce ich wnoszenia

 • 22 zł -odpis skrócony aktu stanu cywilnego,
 • 33 zł -odpis zupełny aktu stanu cywilnego,
 • 24 zł -zaświadczenia o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących  wskazanej osoby
 • 38 zł –zaświadczenie o stanie cywilnym

Opłatę należy uiścić w:

 • kasie Urzędu Miejskiego w Miłakowie ul. Olsztyńska 16
 • lub na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Miłakowie 11 8857 1038 3001 0000 0202 0001

Terminy składania dokumentów

Wniosek można złożyć w dogodnym, odpowiednim dla Klienta terminie.

Miejsce składania dokumentów

Urząd Stanu Cywilnego w Miłakowie, ul. Olsztyńska 16

Wniosek należy wnieść osobiście lub za pośrednictwem poczty wraz z dowodem wpłaty (jeżeli dotyczy)

Sposób i termin załatwiania

Wydanie żądanego odpisu lub zaświadczenia z ksiąg stanu cywilnego.

 • jeżeli wniosek o wydanie odpisu lub zaświadczenia został złożony do kierownika usc, który przechowuje księgę s.c. dokonuje  on  przeniesienia a.s.c. do rejestru stanu cywilnego w terminie umożliwiającym wydanie odpisu lub zaświadczenia w ciągu 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku,
 • jeżeli wniosek o wydanie odpisu lub zaświadczenia został złożony do kierownika usc, który  nie przechowuje księgi  s.c.  przeniesienia a.s.c. do rejestru stanu cywilnego dokonuje się w terminie umożliwiającym wydanie odpisu lub zaświadczenia w ciągu 10  dni roboczych od dnia złożenia wniosku.

Tryb odwoławczy

Odwołanie do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji administracyjnej.

Podstawa prawna

 • Art. 44-51 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2014 r. poz.1741 z późn. zm)
 • Art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 z późn. zm.)

Wersja nieobowiązująca

Strona może zawierać nieaktualną treść i załączniki. Możesz pozostać na tej stronie lub przejść na wersję z obowiązującą zawartością.