Wersja obowiązująca z dnia

Uzupełnienie treści aktu stanu cywilnego

UZUPEŁNIENIE TREŚCI AKTU CYWILNEGO

Opis sprawy

Akt stanu cywilnego, który nie zawiera wszystkich wymaganych danych podlega uzupełnieniu. Wniosek o uzupełnienie treści aktu stanu cywilnego składa się do kierownika usc, który sporządził akt stanu cywilnego.

Wykaz niezbędnych dokumentów i formularzy do wypełnienia

  • Wniosek
  • Dowód osobisty

Wymagane opłaty, forma i miejsce ich wnoszenia

  • 39 zł –za wydany odpis zupełny po dokonaniu uzupełnienia

 Opłatę należy uiścić w:

  • kasie Urzędu Miejskiego w Miłakowie ul. Olsztyńska 16
  • lub na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Miłakowie, 11 8857 1038 3001 0000 0202 0001

Terminy składania dokumentów

Wniosek można złożyć w dogodnym, odpowiednim dla Klienta terminie.

Miejsce składania dokumentów

Urząd Stanu Cywilnego w Miłakowie

ul. Olsztyńska 16

Wniosek należy wnieść osobiście lub za pośrednictwem poczty

Sposób i termin załatwiania

Czynność materialno-techniczna. Niezwłocznie. W przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej nie dłużej niż miesiąc.

Tryb odwoławczy

Odwołanie do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji administracyjnej.

Podstawa prawna

  • Art. 37 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1681 z późn. zm.)
  • Art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2236 z późn. zm.)

Załączniki