Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Ogłoszono przez Paweł Łapa

Uzupełnienie treści aktu stanu cywilnego

UZUPEŁNIENIE TREŚCI AKTU CYWILNEGO

Opis sprawy

Akt stanu cywilnego, który nie zawiera wszystkich wymaganych danych podlega uzupełnieniu. Wniosek o uzupełnienie  treści aktu stanu cywilnego składa się do kierownika usc, który sporządził akt stanu cywilnego.

Wykaz niezbędnych dokumentów i formularzy do wypełnienia

  • Wniosek
  • Dowód osobisty

Wymagane opłaty, forma i miejsce ich wnoszenia

  • 39 zł –za wydany odpis zupełny po dokonaniu uzupełnienia

 Opłatę należy uiścić w:

  • kasie Urzędu Miejskiego w Miłakowie ul. Olsztyńska 16
  • lub na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Miłakowie, 11 8857 1038 3001 0000 0202 0001

Terminy składania dokumentów

Wniosek można złożyć w dogodnym, odpowiednim dla Klienta terminie.

Miejsce składania dokumentów

Urząd Stanu Cywilnego w Miłakowie

ul. Olsztyńska 16

Wniosek należy wnieść osobiście lub za pośrednictwem poczty

Sposób i termin załatwiania

Czynność materialno-techniczna. Niezwłocznie. W przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej nie dłużej niż miesiąc.

Tryb odwoławczy

Odwołanie do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji administracyjnej.

Podstawa prawna

  • Art. 37 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1741 z późn. zm.)
  •  Art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 z późn. zm.)

Załączniki: