Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Organizacje pozarządowe - Programy współpracy

Ogłoszono przez Paweł Łapa

Roczny program współpracy Gminy Miłakowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok.