Wersja obowiązująca z dnia

Projekt protokołu XXXII sesji zwyczajnej z 21 lipca 2017 roku

Załączniki