Wersja obowiązująca z dnia

Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o wysokości stawek pomocy finansowej dla producentów rolnych

Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o wysokości stawek pomocy finansowej dla producentów rolnych, w któych gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej, powstały w bierzącym roku szkody w wysokości co najmniej 70% danej uprawy na powierzchni występowania tej uprawy w wyniku przymrozków wiosennych.

Załączniki