Akt zgonu

Polityka cookies

Serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przetwarza dane w celach wynikających z funkcjonowania Serwisu oraz używa „ciasteczek” tj. plików „Cookies” w celach statystycznych i funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować serwis do potrzeb osób go odwiedzających. Każdy odwiedzający ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce samodzielnie, dzięki czemu żadne informacje nie będą przez nas zbierane lub może kontynuować przeglądanie Serwisu akceptując stosowanie plików „Cookies”. Jednocześnie informujemy, iż szczegółowe informacje na temat tego czym są „ciasteczka” i jak je wyłączyć można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.
Polityka Prywatności

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Miłakowie
Sprawy
Wersja z dnia

Akt zgonu

SPORZĄDZENIE AKTU ZGONU

Opis sprawy

Akt zgonu sporządza się na podstawie karty zgonu. Zgłoszenie zgonu należy dokonać w urzędzie stanu cywilnego miejsca takiego zdarzenia

Wykaz niezbędnych dokumentów i formularzy do wypełnienia

karta zgonu wydana przez służbę zdrowia

 • dowód osobisty osoby zmarłej
 • dowód osobisty osoby zgłaszającej zgon

w miarę możliwości

 • paszport osoby zmarłej

Wymagane opłaty, forma i miejsce ich wnoszenia

Wydany bezpośrednio po sporządzeniu aktu stanu cywilnego 1 odpis zwolniony z opłaty skarbowej.

Terminy składania dokumentów

Zgłoszenie zgonu następuje przez złożenie kierownikowi urzędu stanu cywilnego karty zgonu w terminie 3 dni od dnia jej sporządzenia. Jeżeli zgon nastąpił na skutek choroby zakaźnej, zgłoszenia zgonu dokonuje się w ciągu 24 godzin od zgonu.

Miejsce składania dokumentów

Urząd Stanu Cywilnego w Miłakowie

ul. Olsztyńska 16

Wniosek należy wnieść osobiście lub za pośrednictwem poczty

Sposób i termin załatwiania

Wydanie odpisu  aktu zgonu i karty zgonu celem pochowania zwłok.  Niezwłocznie.

Tryb odwoławczy

Odwołanie do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji administracyjnej.

Informacje dodatkowe:

Zgon, który nastąpił za granicą i nie został zarejestrowany w zagranicznych księgach stanu cywilnego,

można zarejestrować w polskich księgach stanu cywilnego. Wniosek składa się do wybranego kierownika usc. 

Zgon, który nastąpił za granicą i został zarejestrowany w tamtejszym urzędzie stanu cywilnego, może zostać wpisany do polskich ksiąg stanu cywilnego na podstawie:

 • karty zgonu (w sytuacji, kiedy zgon nastąpił za granicą i nie został zarejestrowany w zagranicznych księgach USC)
 • oryginału odpisu  aktu zgonu
 • tłumaczenia dokonanego przez tłumacza przysięgłego
 • wniosek o rejestrację zdarzenia do wybranego  kierownika USC może złożyć osoba, inna osoba, która wykaże interes prawny w rejestracji zdarzenia lub interes faktyczny w rejestracji zgonu lub jej przedstawiciel ustawowy.

Opłaty skarbowe:

 • 50 zł –za wydanie odpisu zupełnego aktu zgonu  po dokonaniu transkrypcji
 • 39 zł –w przypadku konieczności uzupełnienia aktu zgonu
 • 39 zł  -w przypadku konieczności sprostowania aktu zgonu

Podstawa prawna

 • Art. 92-95, 35, 37, 104 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. –Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1741 z późn. zm.),
 •  Art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 z późn. zm.)

Załączniki