Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Majątek i finanse - Opinie RIO

Ogłoszono przez Paweł Łapa

Uchwała Nr RIO-IV-0120-272/17 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 8 września 2017 r.

Pozytywne zaopiniowanie przedłożonej przez Burmistrza Miłakowa informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miłakowo za I półrocze 2017 r.