Wersja obowiązująca z dnia

Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5 ul. gen. Bema 1 w Miłakowie

Załączniki