Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Majątek i finanse - Opinie RIO

Ogłoszono przez Paweł Łapa

Uchwała Nr RIO-IV-0120-238/17 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 4 sierpnia 2017 r.

Pozytywne zaopiniowanie możliwości wykupu obligacji komunalnych wyemitowanych przez Gminę Miłakowo w kwocie 773.000,00 zł.