Wersja obowiązująca z dnia

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Miłakowie na II sesji zwyczajnej w dniu 16.05.2024

Załączniki