Wersja obowiązująca z dnia

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Miłakowie na LXIX sesji zwyczajnej w dniu 25.04.2024

Załączniki