Wersja obowiązująca z dnia

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Miłakowie na LXVIII sesji zwyczajnej w dniu 28.03.2024

Załączniki