Wersja obowiązująca z dnia

Zawiadomienie o wydaniu decyzji stwierdzającej brak przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przebudowy drogi powiatowej nr 1162N na odcinku Gudniki-ul. Daszyńskiego

Załączniki