Wersja obowiązująca z dnia

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Miłakowie na LXVII sesji nadzwyczajnej w dniu 29.02.2024

Załączniki