Wersja obowiązująca z dnia

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Miłakowie na LXVI sesji nadzwyczajnej w dniu 30.01.2024

Załączniki