Wersja obowiązująca z dnia

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Miłakowie na LXV sesji nadzwyczajnej w dniu 9.01.2024

Załączniki