Wersja obowiązująca z dnia

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Miłakowie na LXIII sesji zwyczajnej w dniu 20.12.2023

Załączniki