Wersja obowiązująca z dnia

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Miłakowie na LXII sesji zwyczajnej w dniu 30.11.2023

Załączniki