Wersja obowiązująca z dnia

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej przy ul. Daszyńskiego w Miłakowie, oznaczonej numerem działki 52/16 o powierzchni 334,00 m2.

Załączniki