Wersja obowiązująca z dnia

Dyskusja publiczna w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów ewidencyjnych Pawełki, Polkajny, Warkały i Warkałki, w gminie Miłakowo

Konsultacje w dniu 25.01.2024 od godziny 10:00

https://meet.google.com/tqm-avei-ifk