Wersja obowiązująca z dnia

Dyskusja publiczna dotycząca zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Miłakowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Konsultacje w dniu 09.01.2024 od godziny 11:00

 

https://meet.google.com/nto-emnu-deo