Wersja obowiązująca z dnia

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Miłakowie na LVIII sesji nadzwyczajnej w dniu 25.07.2023

Załączniki