Wersja obowiązująca z dnia

ZARZĄDZENIE NR 68/2023 BURMISTRZA MIŁAKOWA z dnia 7.11.2023 r. ws. konsultacji projektu uchwały w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Miłakowo z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024

Załączniki