Wersja obowiązująca z dnia

INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO W ELBLĄGU II z dnia 7 września 2023 r. o siedzibach obwodowych komisji wyborczych

Załączniki