Wersja obowiązująca z dnia

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Miłakowie na LIX sesji zwyczajnej w dniu 24.08.2023

Załączniki