Wersja obowiązująca z dnia

Postanowienie Nr 81.2023 Komisarza Wyborczego w Elblągu II w sprawie zmian w podziale Gminy Miłakowo na stałe obwody głosowania

Załączniki