Wersja obowiązująca z dnia

Informacja Burmistrza Miłakowa z przeprowadzonych konsultacji społecznych ws. dokonania podziału sołectwa Roje i utworzenia dwóch odrębnych sołectw.

Załączniki