Wersja obowiązująca z dnia

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Miłakowie na LVII sesji zwyczajnej w dniu 29.06.2023

Załączniki