Wersja obowiązująca z dnia

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W ELBLĄGU II z dnia 26 czerwca 2023 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Miłakowie przeprowadzonych w dniu 25 czerwca 2023 r.

Załączniki