Wersja obowiązująca z dnia

Wyniki wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Miłakowie z dnia 25.06.2023

Załączniki