Wersja obowiązująca z dnia

Zarządzenie Nr 42/2023 Burmistrza Miłakowa z dnia 20.06.2023 r. w sprawie rozstrzygnięcia złożonych uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części nieruchomości położonych w miejscowości Pojezierce, obręb Boguchwały, gmina Miłakowo

Załączniki