Wersja obowiązująca z dnia

Obwieszczenie o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Miłakowie zarządzonych na dzień 25 czerwca 2023 r.

Załączniki