Wersja nieobowiązująca z dnia

Informacja o sporządzeniu spisu wyborców

INFORMACJA O SPORZĄDZENIU SPISU WYBORCÓW

ORAZ MIEJSCU I CZASIE JEGO UDOSTĘPNIANIA

 

            Na podstawie art. 36 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 z późn. zm.) Burmistrz Miłakowa powiadamia wyborców o sporządzeniu spisu wyborców oraz o miejscu i czasie jego udostępniania w związku z wyborami uzupełniającymi do Rady Miejskiej w Miłakowie zarządzonymi na dzień 25 czerwca 2023 r.   

Spis wyborców jest udostępniany do wglądu w Urzędzie Miejskim w Miłakowie, ul. Olsztyńska 16, 14-310 Miłakowo w pokoju nr 12 od dnia 5 czerwca 2023 r. do dnia 16 czerwca 2023 r. w godzinach pracy urzędu.

Dotyczy wyborców ujętych w obwodzie głosowania nr 4, okręg nr 1. Granice obwodu głosowania: Bieniasze, Kłodzin, Litwa, Mysłaki, Niegławki, Nowe Mieczysławy, Raciszewo, Trokajny, Wojciechy.

            W okresie udostępnienia spisu do wglądu, każdy może wnieść do organu, który sporządził spis wyborców, reklamację w sprawie nieprawidłowości sporządzenia spisu. Reklamację wnosi się pisemnie bądź ustnie do protokołu. Reklamacja dotyczyć może w szczególności:

- pominięcia wyborcy w spisie wyborców,

- wpisania do spisu wyborców osoby, która nie ma prawa wybierania,

- wpisania niewłaściwych danych o osobach wpisanych do spisu wyborców,

- ujęcia w spisie wyborców osoby, która nie zamieszkuje stale na obszarze gminy.

 

Reklamację rozpatruje się w ciągu 2 dni od daty jej wniesienia.

 

 

                                                                                                                        BURMISTRZ MIŁAKOWA

                                                                                                                         (-) Krzysztof Szulborski

Wersja nieobowiązująca

Strona może zawierać nieaktualną treść i załączniki. Możesz pozostać na tej stronie lub przejść na wersję z obowiązującą zawartością.