Wersja obowiązująca z dnia

POSTANOWIENIE NR 167/2023 Komisarza Wyborczego w Elblągu II z dnia 30 maja 2023 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach uzupełniających do RadyMiejskiej w Miłakowie zarządzonych na dzień 25 czerwca 2023 r.

Załączniki