Wersja obowiązująca z dnia

Postanowienie Nr 136/2023 Komisarza Wyborczego w Elblągu II z dnia 11 maja 2023 r. o zwołaniu pierwszego posiedzenia Miejskiej Komisji Wyborczej w Miłakowie -

Załączniki